כלכלת ישראל – מצגת לתמונת מצב

סקירה מקפת של נתונים חודשיים, מעודכן ל- 1.7.2019 ...
לצפות עוד ←

מגמות דמוגרפיות בישראל

מגמות לטווח ארוך באוכלוסייה ובמבנה הדמוגרפי בישראל בתרחיש הבסיס ...
לצפות עוד ←

תחזית מטענים בנמלי הים- מצגת

ייבוא וייצוא של מטענים בדרך הים ...
לצפות עוד ←

תיירות יוצאת ונכנסת – מצגת

תחזית כניסות תיירים, תחזיות ליציאות ישראלים. ...
לצפות עוד ←

מגמות בענף הרכב – מצגת

תחזיות קניות כלי רכב, תחזיות מצבות כלי הרכב, גיל הרכב והנסועה. ...
לצפות עוד ←

אנרגיה – מצגת

תחזית ביקושים עולמית לנפט, מחירי הנפט, היצע הנפט. ...
לצפות עוד ←

מגמות בענף הבניה

מגמות עיקריות בענף הבנייה והתשתיות ...
לצפות עוד ←

חינוך – מצגת

מדדים מרכזיים בתחום החינוך. ...
לצפות עוד ←

בריאות – מצגת

מדדים עיקריים בתחום הבריאות. ...
לצפות עוד ←

כלכלות העולם וישראל

 
 העולם וישראל – מצגת באנגלית

 
 שוק הדיור – מציאות מול מיתוסים

 
 Hedge Funds are for suckers

 
 שגיב SEO