לקבלת כל קרן בנפרד, לחץ בסרגל על "קרנות נאמנות" ובחר את הלשונית לקרן הרצויה

 
 

לכל קרנות מודלים קרנות נאמנות לחץ כאן

kranot7.3.19a

חברי הדריקטוריון

* עו"ד דוד בן זאב, יו"ר

* שלמה פרייס (דח"צ), ועדות השקעות, ועדת ביקורת

* יעל בנימיני (דח"צ), ועדת הביקורת

* יוסי ניצני,  ועדת ביקורת

* ד"ר יעקב שיינין

* ד"ר רחל שיינין

kranot3.6.19b

שגיב SEO