לקבלת כל קרן בנפרד, לחץ בסרגל על "קרנות נאמנות" ובחר את הלשונית לקרן הרצויה

 
 


לכל קרנות מודלים קרנות נאמנות לחץ כאן

kranot1

חברי הדריקטוריון

.

* עו"ד דוד בן זאב (יו"ר)

* אורי ברין (דח"צ), ועדת השקעות, ועדת ביקורת

* שלמה פרייס (דח"צ), ועדת ביקורת

* יוסי ניצני – ועדת ביקורת

* ד"ר יעקב שיינין

*  ד"ר רחל שיינין

kranot2

.

שגיב SEO