סיכום נתוני התאונות בדרכים לשנת 2014

 
 

כללי, מתוך אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

סיכום נתוני התאונות בדרכים לשנת 2014

שגיב SEO