היסח דעת בדיבור בטלפון בזמן נהיגה – הרשות האמריקאית :: מודלים כלכליים ומודלים שוק ההון


היסח דעת בדיבור בטלפון בזמן נהיגה – הרשות האמריקאית

 
 

כללי, מתוך אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

היסח דעת בדיבור בטלפון בזמן נהיגה – הרשות האמריקאית

שגיב SEO