מצגת לוועדת הכלכלה של הכנסת 30.12.13

 
 

כללי, מתוך אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מצגת לוועדת הכלכלה של הכנסת 30.12.13

שגיב SEO