השפעת השימוש בסלולרי (ידנית או ע"י דיבורית) על הנהיגה

 
 

כללי, מתוך אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לצפייה בדו"ח הקליקו כאן

שגיב SEO