דין וחשבון שנתי על מצב הבטיחות לדרכים לשנת 2012

 
 

כללי, מתוך אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

bd2012

שגיב SEO