דין וחשבון שנתי על מצב הבטיחות לדרכים לשנת 2013

 
 

כללי, מתוך אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

b14

שגיב SEO