דוחות חיצוניים

 
 

AvPlanCargo

תכנית אב למטענים – דוח סיכום שלב א'

מתוך אתר משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ... לקרוא עוד ←

trachtenberg

דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי

מתוך אתר "שיתוף הציבור - הוועדה לשינוי חברתי כלכלי" ... לקרוא עוד ←

m02763

מידע על מחקר מדעי ומחקר ופיתוח בישראל

מתוך אתר הכנסת ... לקרוא עוד ←

LAMAS

הוצאות הביטחון בישראל 1950-2013

מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ... לקרוא עוד ←

budget

תקציב המדינה לשנת 2015

מתוך אתר משרד האוצר ... לקרוא עוד ←

BOI

דוח בנק ישראל לשנת 2014

מתוך אתר בנק ישראל ... לקרוא עוד ←

Untitled

דוח וועדת ברודט על תקציב הביטחון – מאי 2007

מתוך אתר משרד ראש הממשלה, המטה לביטחון לאומי ... לקרוא עוד ←

TAUB2

מצב המדינה בתמונות 2014 – חברה, כלכלה ומדיניות בישראל

מתוך אתר "מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל" ... לקרוא עוד ←

TAUB1

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012

מתוך אתר "מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל" ... לקרוא עוד ←

שגיב SEO